لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19797

برنامه کامل ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

222

علم و دین – به سوی دنیای بهتر