لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19768

ما دوتا (۱۷) – دخالت نکردن در سیاست

33

تهمینه : ببین می دونم که اصل عدم مداخله در سیاست برای حفظ و حدت جامعه ی بهائی لازمه، اما فکر می کنم این اصل یکی از چالش برانگیزترین تعالیم حضرت بهاء الله ست. اینو قبول داری؟
آرش: نه، من که چالش خاصّی توی اون نمی بینم، با سایر تعالیم بهائی کاملا” منطبقه. یعنی اگه غیر از این بود، جای تعجب داشت.
تهمینه : یعنی چی