محله ما – ق۶

28

در این قسمت از برنامۀ «محلۀ ما»، سینوجا ماجرای مشارکتش در یکی از حلقه‌های مطالعاتی را بازگو می‌کند و اینکه چطور با الهام از آن شروع به کار کردن با نوجوانان سَن. جیمزتاون کرد. بعلاوه او از تأثیر گروه نوجوانان بر یکی شدن اعضای آن صحبت می‌کند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19752