لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19752

محله ما – ق۶

133

در این قسمت از برنامۀ «محلۀ ما»، سینوجا ماجرای مشارکتش در یکی از حلقه‌های مطالعاتی را بازگو می‌کند و اینکه چطور با الهام از آن شروع به کار کردن با نوجوانان سَن. جیمزتاون کرد. بعلاوه او از تأثیر گروه نوجوانان بر یکی شدن اعضای آن صحبت می‌کند.