لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19744

درگه دوست ۲ – ورقا یزدی ق۱

204

بخش اوّل سرگذشت جناب میرزا علی‌محمّد ورقا و سه غزل و یک قصیده از سروده‌های او در درگه دوست این هفته.