لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19735

سخنرانی – فلسفه نور و روند آن در آئین های برخاسته از ایران

99

بخش اوّل سخنرانی با عنوان ” فلسفه نور و روند آن در آئین های برخاسته از ایران ” که در بیستمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر لندن-انگلستان توسّط خانم وانِشا رودبارکی ارائه گردید.