لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19734

تاریخ به روایت مورخ (۲۷) – چوبکاری در آمل

142

نبیل : در آن روز چند هزار نفر از اهالی شهر در مسجد جمع شدند. هر صنفی با اسلحه ای آمده بود: نجّار با تیشه، قصّاب با ساطور، کشاورزبا بیل و کلنگ. هدفشان این بود که شورشی به راه بیندازند و دسته جمعی آن حضرت را به شهادت برسانند.