لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19733

این روزها به یاد تو – به یاد ژنا بخت آور

403

دختر کمال الدین بخت آور که هفته پیش در ایران درگذشت