لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19732

برنامه کامل ۹ مرداد ۱۳۹۶

104

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی