لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19693

فردایی بهتر – ق۸

166

لیلا با سیاسانگا صحبت می کند، دختری که قصد دارد به دور دنیا سفر کند و در جهت رسیدگی به تغذیه کودکان در دنیا فعالیت کند.