لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19691

فصل مشترک – ف۲ توانمندسازی نوجوانان

135

چطور می‌توان حس مسئولیت پذیری در نوجوانان را تقویت کرد؟ مستند ادای دین به مَدیسون روایت گر تلاشی در همین راستا است.