لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19686

اندر احوالات ما جوونا (۲۱) – علاقه جوونا به موسیقی

231

نوازندگی: تا حالا فکر کردین که نوازندگی سازهای موسیقی چه تاثیراتی می تونه روی روح و جسم ما داشته باشه؟