لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19678

ما دوتا (۱۶) – کنار گذاشتن تعصّبات

119

تهمینه : امّا بعضی از تعالیم محوری تر هستن. مثلاً وحدت عالم انسانی یه تعلیم محوریه که بقیه تعالیم در سایه اون قرار می گیرن.
آرش: ببین حالا فرض کنیم تو راست می گی. تو فکر میکنی چه تعلیمی از تعالیم حضرت بهاء الله از همه مهمتره؟