لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19676

نقطه سر خط – اعتیاد به اینترنت ق۱

117

«بررسی علمی یک مشکل همه‌گیر: چرا نمی‌توانیم گوشی‌های خود را اندکی هم که شده، کنار بگذاریم؟!» این عنوان یادداشتی است که در نقطه‌سرخط این هفته و هفته‌ی آینده به آن خواهیم پرداخت. یادداشتی که عنوانش به خوبی معرّف محتواش هست.