لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19668

محله ما – ق۵

137

در این قسمت از برنامۀ امروز «محلّۀ ما»، سوریا ماجرای پیوستنش به گروه نوجوانان محلّه‌شان را تعریف می‌کند و اینکه چطور در جریان کار کردن با هم‌سن‌ّوسال‌هایش یاد گرفت افکار و احساساتش را روشن‌تر بیان کند.