لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19660

درگه دوست ۲ – ورتا طهرانی ق۲

213

این هفته، در ادامه درگه دوست هفته پیش، سرگذشت جناب ورتا را پی خواهیم گرفت و دو فقره از سروده ­های خود جناب ورتا و نیز دو قصیده که در رثای او سروده شده را خواهیم شنید.