لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19652

تاریخ به روایت مورخ (۲۶) – ورود جناب قدّوس و عزیمت حضرت بهاءالله به قلعه

124

نبیل: بله، اصحاب فوراً به دستور جناب ملاّحسین به جارو کردن و آب پاشیدن مشغول شدند وبا نهایت دقّت وسائل لازم برای پذیرائی از مهمان بزرگوار خود را فراهم می کردند.
ماندانا: وای چه حس و حال خوبی داشتن! آدم آب و جارو کنه برای پذیرائی از حضرت بهاء الله! حاضرم نصف عمرم رو می دادم و اون روز اون جا بودم!