لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19645

کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۱۰

191

نسیم مهرآئین در این قسمت برای آخرین بار در گپ و گفت با پارسا فناییان به سؤالات او در رابطه با خطوط دوم و سوم جامعه‌ بهائی برای جامعه‌سازی پاسخ می‌گوید: گفتمان‌های اجتماعی و فعالیت‌های توسعه‌ اجتماعی و اقتصادی.