لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19612

با تارا (۲۰) – ترک تعصبات

113

باور‌های بدون پرسش ما میتونه خیلی‌ وقتها‌ چشمهامون رو بروی حقیقت ببنده