لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19589

صدای دیگر – ق۹ بخشش

221

به نظر می‌رسد در هنگامی که قلب انسان جریحه دار است و تنفّر وجود آدمی‌ رو آکنده کرده است احتمالا بخشش کاهش می‌یابد و یا غیر ممکن میشود.

لینک برنامه در یوتیوب: