لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19575

محله ما – ق۴

172

در این قسمت از برنامۀ امروز «محلّۀ ما»، هدی از تأثیری می‌گوید که گروه نوجوانان یک مجموعه آپارتمانی بر روی پدر و مادرهای‌شان گذاشت تا آنها بتوانند الگوهای زندگی جامعه محلی‌شان را بهتر کنند.