لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19568

گنجینه (۱۱) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

230

حضرت بهاءالله می‌فرمایند با همه‌ مردم باید با کمال محبّت معاشرت کنید؛ این موضوع این هفته‌ گنجینه است.