لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19558

برنامه کامل ۲۶ تیر۱۳۹۶

152

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی