لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19553

کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۹

155

موضوع کافه گپ این هفته همچنان جامعه‌سازی بهائیان در جهان است. در این قسمت نسیم مهرآیین به سؤالات پارسا فنائیان در مورد خطوط دوّم و سّوم کاری جامعه‌ی بهائی پاسخ می‌گوید: گفتمان‌های اجتماعی و فعّالیّت‌های توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی.