لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19536

صدای دیگر – ق۱۱پول، دخل و خرج

266

در این برنامه شما با شناسایی که از احتیاجات و خواسته‌هایتان پیدا می‌کنید راهی‌ برای مسلط شدن به احساس اضطراب در مورد دخل و خرج پیدا می‌کنید.

لینک برنامه در یوتیوب: