لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19533

بازتاب – آرمانشهر ق۲

170

با ایده آل‌هاى تمامى مکاتب و مذاهب و آرمان شهر افلاطون و دیگر فلاسفه فاصله فراوانى وجود دارد. یا اساسا امیدى به رسیدن آن وجود ندارد؟ ایده آل‌هاى دیانت بهائى چیست؟ آیا سرنوشتى چون دیگر آرمان شهرها خواهد داشت؟ عصر ذهبى دیانت بهائى چه مشخصاتى دارد؟ رویائى دست نیافتنى است یا مسیرى براى آن مشخص شده؟ براى بررسى این مفاهیم و واکاوى مفهوم آرمانشهر٬ بالاخص عصر ذهبى دیانت بهائى٬ شاهرخ کوهستانى به اتفاق دکتر ایرج خدادوست و بیژن مطلق به گفتگو پرداختند.

لینک برنامه در یوتیوب: