لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19519

با تارا (۱۹) – رشوه

214

بعضی وقتا ضدّ ارزش‌ها میتونه کم کم تو جامعه عادی تلقی‌ بشه. خوبه اینبار وقتی‌ میگیم شیرینی‌ شما محفوظه یه کوچولو راجع بهش فکر کنیم