لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19512

ما دوتا (۱۴) – ممنوعیّت مشروبات الکلی و مواد مخدّر

223

آرش: یکی ازچیزای خیلی خوبی که تو تعالیم حضرت بهاء الله هست، ممنوعیّت مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدّر و مکروه شمردن سیگار و دخانیّاته. یعنی کلا” همه ی خلق رو از دست همه ی این مواد راحت کردن.