لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19481

محله ما – ق۳

114

در برنامۀ امروز «محلۀ ما»، اِستِر، ۱۳ ساله، از گروهی که در آن عضویّت دارد، و تأثیر آن گروه بر خودش و بر جامعۀ محلّی‌اش می‌گوید.