لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19460

دزد در شب (۹)

162

بشارتهاى دانیال نبى و یوحنّآى نبى، در مورد دو پیامبر آسمانى، به صورت پیاپى