لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19423

گفت‌وگو – رهبری و مدیریت ق۱

162

دکتر شاهین تجارتی، جراح متخصص سرطان و محقق علوم اجتماعی و یکی ازدریافت کنندگان مدال افتخار۲۰۱۷ جزیره الیس، برای ایرانیان موفق در آمریکا، میهمان این هفته گفت‌وگو است. دکتر تجارتی درباره مشخصات و ویژگی های مدیریت و رهبری موفق با درنظر گرفتن تازه ترین تحقیقات علمی در این زمینه صحبت میکند.

لینک برنامه در یوتیوب:

 

پادکست صوتی برنامه: