لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19405

اندر احوالات ما جوونا (۱۸) – مسافرت کردن

174

سفر کردن: مسافرت کردن کار مورد علاقه ی ما جووناست! به قول شاعر خاطرات شمال محاله یادم بره