لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19397

آغاز نو – ف۱ – صبا و سینا بخش دوم

189

در ادامه‌ی قسمت قبل، فعالیت‌های اردو را تا فارغ‌التحصیلی‌ نوجوانان با جزئیات بیشتری تعقیب می‌کنیم.

لینک برنامه در یوتیوب: