آموزه‌های نو – ف ۳ ق۱۵

35

گفتگو با کامبیز مبینی درباره ­مقاله­ اش با عنوان «نقدی بر فیلم “باغبان”».

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19377