لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19347

سخنرانی – روزنه‌های امید در دنیای پر آشوب امروز ق۴

119

بخش چهارم سخنرانی با عنوان “روزنه های امید در دنیای پر آشوب امروز” که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر شیکاگو-آمریکا توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.