لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19344

برنامه کامل ۱۲ تیر۱۳۹۶

270

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی