لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19339

کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۸

177

در برنامه‌ این هفته‌ کافه گپ، نسیم مهرآیین در گپ و گفت با پارسا فنائیان به کلاس‌های اطفال خواهد پرداخت.