لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19324

پرتره (۱۶) – سیروس نراقی

243

سیروس نراقی، پزشک برجسته ایرانی‌ و بنیانگذار پروژه‌های توسعه انسانی‌ در سرزمین‌های محروم