لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19309

آغاز نو – ف۱ – آموزش کودکان بخش سوم

332

این قسمت گروهی از نوجوانان با پیشینه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی را به تصویر می‌کشد که دور هم آمده‌اند تا با شناخت آموزه‌های روحانی دیگری، از آن برای خدمت به جامعه و محله‌شان استفاده کنند.