لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19306

مثل نسیم – احمد طبری

261

محبت های بیدریغ بی بی، شیطنت های کودکی، انصاف و ایمان پدر، خاطرات خوش مدرسه، همشهری‌های باصفای مازندران و مهر مادر به احمد آقا که همه و همه از او انسانی سخت کوش و پر مهر ساخت. شاهد داستان احمد طبری در برنامه این هفته مثل نسیم خواهیم بود.