لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19288

ما دوتا (۱۲) – مشرق الاذکار

203

تهمینه : جنبه خیلی مهم زندگی انسان خدمته. یعنی اون دعائی که آدم می خونه باید منجر به خدمت بشه. دعا باید منجر به یه کاری یا عملی بشه که خیرش به دیگران برسه.