لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19287

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۱۴

210

مرور مقالۀ «ترجیح می‌دهید به خاک سپرده شوید یا سوزانده شوید؟»، نوشتۀ دی‌اَن لارو؛ و گفتگوی کریستوفر باک با فؤاد صدیق تحت عنوان «آموزه‌های نو درباره‌ی فضیلت صبر».