لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19286

نقطه سر خط – ارتباط گوشی هوشمند و اخلاق

224

«آیا گوشی‌های هوشمند ارزش‌های اخلاقی ما را دارند تغییر می‌دهند؟» عنوان یادداشتی که در نقطه ­سرخط این هفته به آن خواهیم پراخت به خوبی بیانگر مضمون و محتوای آن هست.