لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19278

محله ما – ق۱

381

در برنامۀ امروز «محلۀ ما»، رُزا برای ما از پیوستنش به گروه نوجوانانِ شرقِ ونکوور می‌گوید و اینکه چطور این کار به او کمک کرد توانایی‌هایش را پرورش بدهد و به اهالی محل کمک کند.