لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19245

گنجینه (۸) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

148

موضوع بحث این هفته‌ گنجینه، باز رهنمودهای تربیتی در وصیّت‌نامه‌ حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است.