لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19235

برنامه کامل ۵ تیر ۱۳۹۶

244

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی