لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19230

کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۷

216

این هفته در کافه گپ پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین برای بار آخر در مورد کلاس‌های جامعه‌ی جهانی بهایی برای نوجوانان صحبت می‌کنند.