لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19218

رقص محلی | Nomad Dancers

191

اجرای رقص محلی گروه نومد با ترانه بیا بریم دشت (محلی خراسانی).

لینک برنامه در یوتیوب: