رقص محلی | Nomad Dancers

37

اجرای رقص محلی گروه نومد با ترانه بیا بریم دشت (محلی خراسانی).

لینک برنامه در یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19218