لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19207

شوق یادگیری (۲۴) – غول ترسناک ق۲

252

ادامه بحث هفته گذشته درباره ترس از امتحان.