لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19181

مثل نسیم – آدریانا سوتن هورس

210

من بچه عجیب و غریب خونواده بودم… میخواستم خواهر روحانی و دکتر بشم… به پدرم گفتم: میدونم داروها گرونن و از اوضاع مالی خانواده هم خبر دارم، نمیخوام درگیر داروها بشم، خودم رو آماده مردن میکنم… شروع کردم به خوندن درباره مرگ در ادیان مختلف، ولی سال اول گذشت و نمردم سال دوم هم نمردم و بالاخره…. این هفته مثل نسیم همراه با آدریانا.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.