لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19154

آفتاب (۱۲) – روز آخر خدمت

193

صبح روز بعد، من و هم ­اتاقی‌ام، کاملا خواب ­آلود، اما خندان رفتیم سرکار. البته من چون روز آخرم بود، خودم خودم رو از کار معاف کرده بودم.